شرکت داروسازان ماد

درباره داروسازان ماد

شرکت داروسازان ماد ( سهامی خاص ) در سال 1366 تأسیس و در تهران با شماره 66257  به ثبت رسید. نام شرکت ماد برگرفته از مواد اولیه دارویی و یکی ازاهداف  اصلی آن تولید مواد موثره دارویی می باشد.

ساختمان اداری طبق نقشه های طراحی شده در فضایی با زیر بنای حدود 1800 متر مربع در دوطبقه احداث گردید. این ساختمان در سال 1380 تکمیل و عملیات ساخت و ساز آن به پایان رسید. متعاقباً تعداد دو واحد سوله در مجاورت هم و در ضلع شمالی زمین صنعتی با مجموع مساحتی حدود 1000 متر مربع نیز احداث شد که پس از اجرای سقف و دیوار کشی اطراف ، عملیات ساختمانی موقتاً متوقف و سرانجام سوله بزرگتر که حدوداً 600 متر مربع وسعت دارد جهت استقرار واحد تولید مواد اولیه دارویی تعیین، تکمیل  وسوله دیگر نیز برای توسعه های آتی در نظر گرفته شده است.
(شرکت داروسازان ماد از دو بخش مستقل شامل ” کارخانه تولید مواد اولیه دارویی " و " کارخانه داروسازی تشکیل شده است . علاوه بر 740 عضو داروساز ، 15 شرکت داروسازی ایرانی نیز در این شرکت سهامدار می باشند .)


فارسی