افزایش سرکایه داروسازان ماد

جولای 4, 2021

Slide Slide Slide Lorem ipsum dolor
sit amet consectetur
adipis colore
MODERN & WARM A touch of luxury
and warmth for your
living space

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت داروسازان ماد

ژوئن 20, 2023

مجمع عمومی

ژوئن 14, 2022

فرم وکالتنامه

ژوئن 12, 2022

آگهی مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت داروسازان ماد مورخ 10 تیرماه1401

آگهي دعوت مجمع عمومي عادي ساليانهشركت داروسازان ماد (سهامي خاص)ثبت شده به شماره 66257 شناسه ملی 10101112247 بدينوسيله از كليه سهامداران شركت داروسازان ماد (سهامي خاص) […]
مارس 16, 2022

جلسه مجمع عمومی فوق العاده «نوبت دوم» 1400

عرض سلام و احترامضمن تبریک پیشاپیش فرارسیدن سال نو و آرزوی سالی سرشار از سلامتی،موفقیت و شادکامیاز کلیه سهامداران محترم شرکت داروسازان ماد دعوت میشود تا […]
جولای 24, 2021

برگ پذیره نویسی سهام شرکت داروسازان ماد (سهامی خاص)

جولای 10, 2021

وکالتنامه جهت حضور در مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت داروسازان ماد

جولای 4, 2021

Slide Slide Slide Lorem ipsum dolor
sit amet consectetur
adipis colore
MODERN & WARM A touch of luxury
and warmth for your
living space

آگهی عرضه سهام شرکت داروسازان ماد (سهامی خاص)

جولای 4, 2021
آگهی دعوت سهامداران

آگهی دعوت سهامداران محترم جهت شرکت در مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1400/04/28

سپتامبر 9, 2020
آگهی پذیره نویسی و افزایش سرمایه شرکت داروسازان ماد
آگهی پذیره نویسی و افزایش سرمایه شرکت داروسازان ماد به شماره ثبت 66257 و شناسه ملی 101101112247 شرکت داروسازان ماد (سهامی خاص) با سرمایه ثبت شده […]
فارسی