آگهی دعوت مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده

 

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده

 

شرکت داروسازان ماد (سهامی خاص) ثبت شده به شماره ۶۶۲۵۷ شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۱۲۲۴۷

بدینوسیله از کلیه صاحبان محترم سهام شرکت داروسازان ماد (سهامی خاص) دعوت می شود تا در جلسه مجمع عمومی عادی

بطور فوق العاده شرکت که راس ساعت ۱۰ صبح روز سه شنبه مورخ ۹۹/ ۰۵ / ۲۱ در محل کارخانه واقع در جاده قدیم تهران - قم

بعد از پلیس راه حسن آباد جنب میدان شهدا برگزار می شود حضور به هم رسانند.

دستور جلسه عبارت است از:

۱- استماع گزارش هیات مدیره و بازرس قانونی شرکت

۲- بررسی و تصویب تراز نامه و صورتهای مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸ ٣- انتخاب اعضای اصلی و علی البدل هیات مدیره

۴- انتخاب حسابرس و بازرس اصلی و علی البدل

۵- تعیین روزنامه کثیرالانتشار

۶- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده می باشد.

به اطلاع سهامداران محترم می رساند با توجه به مصوبه ستاد ملی مبارزه با بیماری کرونا که مقرر نموده تا اطلاع ثانوی برگزاری مجامع عمومی شرکت ها صرفا در صورتی که با حضور حداکثر ۱۵ نفر شخص حقیقی یا حقوقی و با رعایت پروتکل شیوه نامه) بهداشتی مربوطه برگزار شود ، امکان پذیر می باشد . لذا خواهشمند است نسبت به معرفی وکیل و یا نماینده حداکثر تا ساعت ۸ صبح در روز۹۹ / ۰۵ / ۲۱ بصورت کتبی و یا از طریق فرم زیر اقدام فرمایند.

هیات مدیره شرکت داروسازان ماد (سهامی خاص)

مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده

آگهی روزنامه

    فارسی