بدینوسیله از کلیه صاحبان محترم سهام شرکت داروسازان ماد (سهامی خاص) دعوت می شود تا در جلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت که راس ساعت ۱۲ ظهر روز سه شنبه مورخ ۹۹

 

آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده

 

شرکت داروسازان ماد (سهامی خاص) ثبت شده به شماره ۶۶۲۵۷ شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۱۲۲۴۷

بدینوسیله از کلیه صاحبان محترم سهام شرکت داروسازان ماد (سهامی خاص) دعوت می شود تا در جلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت که راس ساعت ۱۲ ظهر روز سه شنبه مورخ 1399/05/21 در محل کارخانه واقع در جاده قدیم تهران - قم بعد از پلیس راه

حسن آباد جنب میدان شهدا - شماره ۲۱ برگزار می شود حضور به هم رسانند. دستور جلسه عبارت است از:

1- افزایش سرمایه

۲- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده می باشد.

ضمنا به اطلاع سهامداران محترم می رساند با توجه به مصوبه ستاد ملی مبارزه با بیماری کرونا که مقرر نموده " تا اطلاع ثانوی برگزاری مجامع عمومی شرکت ها صرفا در صورتی که با حضور حداکثر ۱۵ نفر شخص حقیقی یا حقوقی و با رعایت پروتکل (شیوه نامه) بهداشتی مربوطه برگزار شود، امکان پذیر می باشد . " لهذا خواهشمند است نسبت به معرفی وکیل و یا نماینده بصورت کتبی و یا از طریق سایت شرکت نسبت به ارسال فرم زیر حداکثر تا ساعت ۸ صبح روز ۹۹ / ۰۵ / ۲۱ اقدام فرمایند.

هیات مدیره شرکت داروسازان ماد (سهامی خاص)

مجمع عمومی فوق العاده

آگهی روزنامه

    فارسی