اطلاعات تماس


-


 

شرکت داروسازان ماد

 

 

۰۲۱-۸۸۷۶۲۲۸۳

 ۰۲۱-۸۸۷۶۰۸۳۸

تلفن دفتر مرکزی :  

 

 ۰۲۱-۸۸۷۶۱۵۲۹

 فاکس دفتر مرکزی

۰۲۱-۵۶۲۲۳۰۳۶-۸

تلفن کارخانه :

 

۰۲۱-۵۶۲۲۳۰۴۰

فاکس کارخانه:

 

info@maadpharma.com

پست الکترونیکی:

و یا از طریق فرم ارتباط با ما, اینجا را کلیک کنید

 

 


نام (*)              

پیام  

 

Top